Projekt

Här hittar du nya bilder på bensinpumpar som vi har renoverat, äldre renoveringar kommer så fort den gamla hårdisken hittas. ljungmansbensin@gmail.com

 

RENOVERING STAR76 PUMPAR (uppdateras löpande under 2017)
1950-tals Ljungmans Star 76 pump delar, blir blandade bensinbolag.

76pump976pump176pump376pump676pump476pump576pump276pump776pump8